Husťak H+J s.r.o. sídli v Stakčíne na Duchnovičovej ulici 287. Naša firma vznikla v roku 1992 a disponuje cennými skúsenosťami, ktoré využívame pri výrobe, montážach, rekonštrukciách, opravách, údržbách, odborných prehliadkách a odborných skúškach zdvíhacích zariadení, vrátane trvalých dráh žeriavov a elektrických zariadení žeriavov. Naša spoločnosť má oprávnenie na výrobu a montáž zdvíhacích zariadení do 50 ton. Zaoberáme sa aj pohrebnou službou vrátane prepravy zosnulých, pohostinskou činnosťou, výrobou tovaru z umelého kameňa, výrobou stavebných prvkov z betónu a kamenárstvom. Za pätnásť rokov existencie sme sa vďaka efektívnej a usilovnej práci stali firmou so značkou kvality. V súčasnosti poskytujeme širokú ponuku našich služieb. Počas existencie našej firmy - Husťák H+J s.r.o. sme poskytli naše služby množstvu ludí a za prejavenú dôveru vám patrí naša vďaka. Veríme, že v budúcnosti budeme škálu produktov a služieb naďalej rozšírovať a poskytovat kvalitnú

prácu ako doteraz.

 

 

 

pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
výroba zdvíhacích zariadení
pohostinská činnosť
montáž zdvíhacích zariadení
výroba tovaru z umelého kameňa
rekonštrukcia zdvíhacích zariadení
výroba stavebných prvkov z betónu
oprava zdvíhacích zariadení
kamenárstvo
údržba zdvíhacích zariadeení
odborné skúšky zdvíhacích zariadení
odborné prehliadky zdvíhacích zariadení

 

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED

www.BPC.snina.net